Soutěže

SOUTĚŽ O PROMĚNU VIZÁŽE

 

 

 

 Popis výhry:

 

komplexní změna účesu včetně případného zesvětlení

(konzultace, barvení a střih vlasů)

denní líčení s instruktáží

focení "před a po"

zapůjčení oblečení na focení portrétu

 

Proměna potrvá cca 5 hodin a začne v dopoledních hodinách ve všední den.

 

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

(dále jen „podmínky“)

 

1. Organizátor soutěže:

1.1 Organizátorem soutěže je web ProBeauty.cz

1.2 Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s jejími pravidly.

 

2. Účastníci soutěže a přihláška do soutěže:

2.1 Zúčastnit této soutěže se můžou ženy starší 18 let.

2.2 Přihlásit se do soutěže je možné jedině ve formuláři vpravo na této stránce.

 

3. Průběh soutěže:

3.1 Soutěž probíhá v době od 14. 08. 2019 do 30. 9. 2019 včetně (do 12 hodin). 

3.2  Po ukončení soutěže organizátor vybere jednu přihlášku a výherkyni bude kontaktovat emailem (dle údajů v přihlášce).

3.3 V případě, že do 24 hodin výherkyně svoji výhru nepotvrdí, organizátor vybere náhradní výherkyni.

3.4. Jméno finální výherkyně organizátor zveřejní na profilu ProBeauty.cz na Facebooku a na webové stránce www.probeauty.cz/souteze

3.5. Výherní proměna proběhne do 2 týdnů od vyhlášení výherce, v dopoledních hodinách ve všední den. Pokud výherkyně v tomto období proměnu nebude moci absolvovat, postupujeme dle bodu 3.3.

 

4. Práva a povinnosti:

4.1 Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím.

4.2 Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhru není možné právně vymáhat. Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

4.3 Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailové adresy oproti adrese uvedené v přihlášce do této soutěže nebo v případě jejího nesprávného uvedení.

4.4 Osobní data uvedená v přihlášce do soutěže budou použita pouze pro účely soutěže a nebudou poskytnuta třetím osobám.

4.5 Účastník soutěže přihlášením do soutěže souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány newslettery z www.probeauty.cz a to na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do soutěže.

4.6. Výherkyně soutěže souhlasí s provedením změny vizáže (střih a barvení vlasů, nalíčení) dle návrhu týmu ProBeauty. Dále výherkyně souhlasí se zveřejněním svého příběhu a fotografií na internetu (článek o průběhu proměny, posty na Facebooku, reklamní bannery, atp.). 

 

5. Osobní údaje

5.1. Osobní údaje soutěžících si ponecháme v databázi po dobu 1 roku po ukončení soutěže a to pro účely: výběru výherce, informování soutěžících o výsledcích soutěže, případně zaslání newsletteru. Každý účastník soutěže může kdykoliv požádat o smazání svých údajů.

 

6. Cena:

5.1 Hlavní výhrou v soutěži je proměna vizáže v celkové hodnotě 4700 Kč.

 

Přihlášky do soutěže přijímáme jedině přes formulář

vpravo nahoře této stránky.