Soutěže

SOUTĚŽ O LUXUSNÍ PROMĚNU

V DUCHU VÁNOČNÍ ELEGANCE

soutěž skončila 

Proměnu vyhrála paní Simona Toužimská - gratulujeme! 

Proměna proběhne 4.12.2018 a napišeme o něm článek na našem blogu.

 

 

 

Vyhrajte novou image:

nový účes včetně barvení a střihu

slavnostní líčení

zapůjčení slavnostních šatů

profesionální focení

 

Ukázková proměna:

 

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

(dále jen „podmínky“)

1. Organizátor soutěže:

1.1 Organizátorem soutěže je web ProBeauty.cz

1.2 Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s jejími pravidly.

 

2. Účastníci soutěže a přihláška do soutěže:

2.1 Zúčastnit této soutěže se můžou ženy starší 18 let.

2.2 Přihlásit se do soutěže je možné jedině ve formuláři vpravo na této stránce.

 

3. Průběh soutěže:

3.1 Soutěž probíhá v době od 5.10. 2018 do 25.11. 2018 včetně (do 12 hodin). 

3.2  Po ukončení soutěže organizátor vybere jednu přihlášku a výherkyni bude kontaktovat emailem (dle údajů v přihlášce).

3.3 V případě, že do 24 hodin výherkyně svoji výhru nepotvrdí, organizátor vybere náhradní výherkyni.

3.4. Jméno finální výherkyně organizátor zveřejní na profilu ProBeauty.cz na Facebooku a na webové stránce http://www.probeauty.cz/souteze

3.5. Výherní proměna proběhne v týdnu od 10. do 14.12. v dopoledních hodinách. Pokud výherkyně v tomto období proměnu nebude moci absolvovat, postupujeme dle bodu 3.3.

 

4. Práva a povinnosti:

4.1 Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím.

4.2 Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhru není možné právně vymáhat. Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

4.3 Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailové adresy oproti adrese uvedené v přihlášce do této soutěže nebo v případě jejího nesprávného uvedení.

4.4 Osobní data uvedená v přihlášce do soutěže budou použita pouze pro účely soutěže a nebudou poskytnuta třetím osobám.

4.5 Účastník soutěže přihlášením do soutěže souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány newslettery z www.probeauty.cz a to na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do soutěže.

4.6. Výherkyně soutěže souhlasí s provedením změny vizáže (střih a barvení vlasů, nalíčení) dle návrhu týmu ProBeauty. Dále výherkyně souhlasí se zveřejněním svého příběhu a fotografií na internetu (článek o průběhu proměny, posty na Facebooku, reklamní bannery, atp.). 

5. Osobní údaje

5.1. Osobní údaje soutěžících si ponecháme v databázi po dobu 1 roku po ukončení soutěže a to pro účely: výběru výherce, informování soutěžících o výsledcích soutěže, případně zaslání newsletteru. Každý účastník soutěže může kdykoliv požádat o smazání svých údajů.

6. Cena:

5.1 Hlavní výhrou v soutěži je proměna vizáže v celkové hodnotě 5000 Kč.

 

Přihlášky do soutěže přijímáme jedině přes formulář

vpravo nahoře této stránky.